top of page

Acerca de

Momentum Latvia

Mūsu biedri organizē dažāda mēroga pasākumus, piemēram, diskusiju vakarus, lekcijas, tikšanās, mākslas pasākumus, seminārus, jauniešu apmācības, konferences. Lielākoties darbojamies Latvijā, taču ir bijusi un turpinās sadarbība ar jauniešiem no: Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Gruzijas un citām valstīm. 

 

Biedrības darbības galvenais mērķis ir radīt apstākļus, kas spētu atblastīt jauniešus ceļā uz savas individualitātes, sava Es apzināšanos un stirpināšanu. Organizēt dažāda mēroga pasākumus, kuros jaunieši var tīkloties, komunicēt un nākt kopā, lai atklātu un dibinātu gaišās nākotnes pamatus.

 

 

bottom of page