top of page
Nosaukums.png

Programma ir veidota balstoties izpratnē par katrā cilvēkā snaudošām kapacitātēm darīt un realizēt idejas. Tomēr, mēs dzīvojam ļoti novecojušās izglītības, audzināšanas un attīstības pieejās, kuras neļauj tās sasniegt. No oktobra līdz jūnijam, piedaloties šajā programmā, katram būs iespēja gūt zināšanas par to kas ir cilvēks, kādas kapacitātes slēpjas katrā no mums, kā tās atklāt, kā saprast savu dzīves ceļu un kā to apzināties. Mūs apciemos unikāli cilvēki no dažādām profesiju un darbības jomām. Darbosimies gan individuāli, gan grupās. Realizēsim sadarbības un apmaiņas projektu Gruzijā*.

vecums.png
Šī ir universāla programma, kas ir domāta: 
 jauniešiem, kuri ir sevis meklējumos, un vēlas pavadīt vienu gadu, lai labāk izprast kādu virzienu viņi vēlas izvēlēties dzīvē
jauniešiem, kas jau ir izvēlējušies kādu noteiktu virzienu, jau strādā vai studē
Programma notiek latviešu un angļu valodās.

Par programmu

Kopumā sevī ietver:

· 30 praktiskas nodarbības/seminārus

· 7 lekcijas

· 4 vieslekcijas

· 3 ekskursijas

· 4 izbraukumi un retrīti

· 1 starptautisku apmaiņas projektu

· 7 mentorstundas pie individuālā projekta izstrādāšanas

Papildus var pieteikties brīvprātīga darba iespējām, kuras tiks organizētas papildus plānā esošām aktivitātēm. Tas ļaus vēl praktiskāk iepazīties ar izvēlētām un pieejamām jomām.  

Lejuplādē un izpēti aktivitāšu programmu 

Uzbuve.png

Programma ir būvēta uz 7 vērtībām, kas palīdzēs nonākt pie sev vēlamās skaidrības. Tiecamies:

Būt brīvam – būt individualitātei: Sākot ar Renesanses laiku viens no pamata jautājumiem cilvēces priekšā kļūst jautājums par to, vai cilvēks kopumā ir brīva būtne. Slavenākie filozofi, vēlāk psihologi, antropologi, sociologi, rakstnieki, dzejnieki, un citi sabiedrības un cilvēka pētnieki mēģināja atbildēt uz šo jautājumu. Šī kursa ietvaros mēs apzināsim Rūdolfa Šteinera darbu “Brīvības filozofija”, kurā tiek apkopots visu nozīmīgāko autoru secinājumi. Praktiski iedziļināsimies mūsu domāšanā, atklāsim tās spēku un trenēsim jaunu – dzīvo domāšanu mūsos.

Būt pārliecinātam – būt radošam: Mūzika, māksla un kino bija visizteiksmīgākās mākslas valodas caur kurām mēs varam novērot mākslas vēsturē visstraujāko attīstību, kā arī visstraujāko kritumu. Pēdējo 100 gadu laikā, visās mākslas nozarēs, tika radīti tik daudz šedevri un augstākā līmeņa darbi, kā nekad iepriekš kopā ņemot. Tomēr, kas ir māksla un kā viņa attīstījās vēstures ietvarā ir sarežģīts jautājums, ko kursa laikā mēs pētīsim un mēģināsim atbildēt. Mācīsimies paši kļūt par māksliniekiem, dosimies uz izstādēm un kļūsim zinoši par klasikā un mūsdienu mākslas šedevros.

 

Būt sociālam – būt atvērtam: Pasaulē šobrīd ir tik daudz dažādu krīžu un konfliktu kā nekad iepriekš. Kāda ir sociālā realitāte mūsdienās un ko es kā atsevišķs sabiedrības indivīds varu darīt kopīgas nākotnes labā? Mēģināsim iedziļināties un izzināt pasaules globālo notikumu iemeslus, skaidrojumus, lai izprast mūsu nākotnes perspektīvas, vajadzības. Mācīsimies ieraudzīt un atšķirt melus no patiesības, trenēsimies plaši skatīties uz sabiedriskajiem un globāliem notikumiem. Iepazīsimies ar sociālā trīsdaļīguma idejām, kas ir ļoti daudzu alternatīvi domājošo iniciatīvu un uzņēmumu pamatā, kas darbojas visā pasaulē.

Būt viedam – būt grūti manipulējamam: Mūsdienu pasaulē jau ilgāku laiku kļuva stilīgi darīt to, kas tev patīk. Tomēr, ja darīt un interesēties tikai par to, kas patīk, cilvēks nepamanot nonāks stagnācijas situācijā. Šādam cilvēkam jebkādas ārējas izmaiņas kļūs par krīzi un šoku, kas liks viņam pielāgoties dotajiem apstākļiem. Savukārt, ja cilvēks pastāvīgi izzina pasauli un tās iespējas, jebkādos apstākļos viņš spēs izveidot savus nosacījumus un nostādījumu atbilstoši esošai situācijai. Mēs katru mēnesi aicināsim vai dosimies ciemos pie kāda neordināri domājoša lektora, no dažādām jomām. Mums būs iespēja iepazīsties ar unikālām darbības pieejām dažādās profesijās.

Būt iejūtīgam – būt skaidram savā virzienā: Ja varētu izteikt esošās pasaulē kultūras esenci vienā teikumā, tas droši vien skanētu šādi: “Izbaudi, Viss ir Tev!”. Masveidā un akli patērējot kultūras augļus, pēdējos 30 gados ir grūti neievērot visaptverošo atsvešināšanos starp cilvēkiem, kas kļūst jau šausminoša. Neskatoties uz kosmosa pētnieku centieniem, tuvāko dzīvju laikā, mums būs jāsadzīvo un jāsadarbojas ar cilvēkiem, kuri dzīvo šeit uz zemes, starp mums, un kuru vidū dzīvojam mēs. Izbraukumu laikā, mēs trenēsimies iedzīvināt mūsu sociālās maņas, kuras kultūras ietekmē ir gandrīz pilnīgi atrofējušās.

Būt elastīgam – būt drosmīgam: “Mans ķermenis ir mana gara templis” - cēli ticēja senie Grieķi. Mūsdienās cilvēki šķietami pat neuzdodas ar jautājumu: “kas ir mans ķermenis?” Vai arī samierinās ar visvienkāršākām atbildēm. Ķermenis ir kļuvis par seksualizētu objektu, pēc kura dzenoties fitnesa zālēs, cilvēki zaudē ne tikai lielas naudas summas, bet arī savu veselību, neizprotot līdz galam ko un kāpēc viņi dara. Kursa ietvaros mums būs iespēja apmeklēt Botmera ģimnastikas treniņus, kuru pamatā ir izpratne par cilvēka ķermeņa, jūtu, gribasspēka un domāšanas  savstarpējo saistību. Tā pat arī trenēsim, sava ķermeņa un pielāgošanās spējas darbojoties improvizācijas un sociālo spēļu nodarbībās.

Būt citiem: Neizprotot kā domā cits, es nekad nesapratīšu sevi. Programmas ietvaros ir paredzēts apmaiņas projekts ar līdzīgi domājošiem jauniešiem, kuri realizē līdzīgus projektus visā pasaulē. Paredzamais laiks februāris / marts. Vairāk informācijas sekos tuvojoties pasākumam.

Šajos aprakstos nav iekļautas statistikas, vai kādi citi akadēmiski argumenti, kas varētu pamatot augstāk teikto. Tomēr, katrs saprātīgs cilvēks, izprot to patiesumu, un patstāvīgi var atrast datos balstītu pamatojumu katrai izteiktai domai vai apgalvojumam. Izteiktajās 7 vērtībās ir norādīts virziens, uz ko jaunietis tiecas mūsu kursā, un ko katrs var sasniegt.  Ja lasot tos, ir radušās kādas emocijas kā piekrišana, prieks, nepiekrišana, dusmas, jautājumi, tad tev noteikti ir jāatnāk uz, kurā runāsim par visu plānoto.

Starptautiskis projekts
Starptautiskais.png

*

        Mūsdienu pasaule jau vairākus gadu desmitus atpakaļ ir politiski, sociāli un morāli nonākusi noteiktā attīstības kulminācijā, pēc kuras novērojam strauju degradāciju. Mēs šķērsojām slieksni, un šobrīd dzīvojam ērā, ko varētu definēt kā: “Jauno ideju deficīta ēra”. Arvien biežāk mēs dzirdam: “Neko labāk vairs nav iespējams izdomāt!” Kāpēc, mēs tam naivi ticam? Varbūt ir tieši otrādāk – novecojusī izglītības un sociālā sistēma ir tik ļoti notrulinājusi mūsu domāšanu, ka mēs neko jaunu vairs neesam spējīgi izdomāt. Ar alternatīvas domāšanas un cilvēciski orientētas nākotnes veidotājiem, ekspertiem no dažādām jomām un visas Eiropas, darbosimies pie šīs tēmas: “Kāda var būt ekoloģiska un cilvēciska sabiedrības struktūra, kas atbilst mūsdienu vajadzībām?” Sadarbosimies ar jauniešiem no Gruzijas, kuri jau ilgāku laiku darbojas līdzīgā virzienā. Projekta ietvaros nedēļu uzņemsim jauniešu grupu no Gruzijas, un uz vienu nedēļu dosimies uz Gruziju. Projekta valoda angļu.

Lai uzzināt vairāk, droši sazinies ar mums, vai arī nāc uz pirmo tikšanos 25. oktobrī. 

Brvprātīgais darbs
brivpratigais.png

         Brīvprātīgā darba iespēja pamatā ir domāta jauniešiem, kuri ir sevis meklējumos, un nākamā gada laikā vēlas labāk iepazīties ar kādu noteiktu profesiju, vai pasaules Latvijas sniegtajām iespējām kopumā. Pamatā brīvprātīgais darbs paredz sevī došanos tur, kur ir nepieciešama kāda palīdzoša roka. Mēs noteikti vienosimies par visatbilstošāko brīvprātīgā darba vietu, vai arī vietām. Tie jaunieši, kuri ir izmantojuši brīvprātīgā darba iespējas atzīst, ka tas ļoti pamaina viņu pasaules uztveri, citu cilvēku darba svarīgumu, un citu cilvēku pieredzi.  

pirmtiksanas.png

Pirmā tikšanās ir paredzēta, lai visi programmas interesenti varētu labāk iepazīties ar programmas ideju, plānu un virzienu. Katram būs iespēja uzdot savus jautājumus, kā arī izlemt kādā formāta viņš/viņa vēlas piedalīties programmā. Šajā tikšanās reizē notiks arī visu dalībnieku reģistrācijas noslēgšana un vienošanās parakstīšana.

Tā notiks Rīgā, Avotu ielā 31, 25. oktobrī, pl. 18.00.  Mēs tevi noteikti gaidīsim!

Sazinies ar mums par papildu informāciju:
telefons:
(+371) 27560150
bottom of page